Valuing carbon capture

I juni 2020 publicerades i Springer Nature Applied Science den vetenskapliga artikeln:

Valuing carbon capture in agricultural production: examples from Sweden

Författare: K. Linderholm, T. Katterer, J. E. Mattsson

Artikeln är ”open access” vilket innebär att det är gratis att ladda ner på länken:

Valuing carbon capture in agricultural production: examples from Sweden | Discover Applied Sciences (springer.com)Dock är tabell 5 felaktig. Det är uppenbara fel då en halv rad försvunnit. En riktig tabell finns här.