Aktuella projekt

Aktuella projekt

Springer Nature Applied Sciences

Valuing carbon capture in agricultural production, examples from Sweden, publicerad 2020-06-16 . Finns på länken till Springer Nature. Tabell 5 har ett fel och rättad tabell finns här. 

Guidelines for environmental quantification of nutrient flows and impact assessment in livestock supply chains


Vi har deltagit i en grupp inom FAO som har tagit fram riktlinjer för beräkningar av växtnäringsflöden kring djurhållning. Rapporten har varit ute för allmän granskning och är nu publicerad på FAOs hemida


Rapporten finns även nedan.Dubbelklicka i högra hörnet på filen.