Fosforflöden

+46 (0)243-25 30 39

+46 (0)70-751 17 13

kersti.linderholm@silvberg.se


Silvberg Environmental Technology ltd.

Dalsjövägen 11

784 77 Borlänge

Sweden


Fosforflöden till och från svenskt jordbruk och livsmedelskejda. SLU rapport 2013:5. Rapporten finns på länken 


Talvärden vid pilarna avser ton fosfor per år.