Fosforflöden

Fosforflöden till och från svenskt jordbruk och livsmedelskejda. SLU rapport 2013:5. Rapporten finns på länken Talvärden vid pilarna avser ton fosfor per år.