Insändare


Slutreplik till Ekologiska lantbrukarnas reaktion på min krönika ATL 2020-08-07


Ofullständiga kalkyler gör jordbruket till klimatbov DN debatt 2020-05-06


30 år med alternativa fakta om ekologiskt jordbruk. ATL 2020-01-28


Förbränning av slam ökar dioxinutläppen Land lantbruk 2018-10-12


Nya mål om ekologisk produktion Jord och skog juni 2018


Skjuter LRF sina medlemmar i foten med nya kretsloppspolicyn Land lantbruk maj 2017


Renare slam ger renare vatten och mindre klimatpåverkan ATL april 2017


Billig ekomjölk sänker hela Mjölksverige ATL november 2016


Viktigt att besluten baseras på vetenskap replik i DN juli 2016


Dags att kräva vetenskaplig hållbarhet för pengarna Dagens samhälle april 2016


Konventionell produktion mer idyllisk än eko Land lantbruk april 2016


Mygg silas och kameler sväljs i klimatdebatten Land lantbruk februari 2016


Äter medlemmarna i Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd replik DN december 2014


Import av kadmium i mat ATL juli 2012