Insändare

Myndigheter måste ta ansvar för krisberedskapen ATL 2023-04-15


Fel väg att bränna Sveriges fina slam SvD 2022-06-17 


Borlänge kommun slängde ut hållbarheten med badvattnet 22-03-28


Ekolantbruk tillför inget till miljön, replik KRAv mfl Land lantbruk 2022-02-16


Man kan inte bara äta russinen i kakan SvD 2021-09-30


Eko är inte bättre än vanligt jordbruk Annonsbladet 2021-08-29


Är det verkligheten eller visionerna som räknas, KRAV? Dagens samhälle 2020-10-28


Slutreplik till Ekologiska lantbrukarnas reaktion på min krönika ATL 2020-08-07


Ofullständiga kalkyler gör jordbruket till klimatbov DN debatt 2020-05-06


30 år med alternativa fakta om ekologiskt jordbruk. ATL 2020-01-28


Förbränning av slam ökar dioxinutläppen Land lantbruk 2018-10-12


Nya mål om ekologisk produktion Jord och skog juni 2018


Skjuter LRF sina medlemmar i foten med nya kretsloppspolicyn Land lantbruk maj 2017


Renare slam ger renare vatten och mindre klimatpåverkan ATL april 2017


Billig ekomjölk sänker hela Mjölksverige ATL november 2016


Viktigt att besluten baseras på vetenskap replik i DN juli 2016


Dags att kräva vetenskaplig hållbarhet för pengarna Dagens samhälle april 2016


Konventionell produktion mer idyllisk än eko Land lantbruk april 2016


Mygg silas och kameler sväljs i klimatdebatten Land lantbruk februari 2016


Äter medlemmarna i Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd replik DN december 2014


Import av kadmium i mat ATL juli 2012