Hem

Silvbergs Miljöteknik AB bildades 1993 för att bedriva projekt-, konsult- och entreprenadverksamhet med kretsloppstänkande som syftar till ett samhälle med bättre resursutnyttjande och mindre klimat- och miljöbelastning.

Företaget arbetar alltså med miljö- och hållbarhetsfrågor kring livsmedelsproduktion och konsumtion.


Vi utför utredningar, projekt och revisioner kring miljö och klimatpåverkan kopplat till livsmedelsproduktion och brukande av jord. Vi bedriver även rådgivning inom konceptet "Greppa Näringen".


Vi försöker även nyansera de enkla lösningar som ofta ges kring  jordbruk och dess påverkan på miljö och klimat. Senast genom ett yttrande över åtgärdsprogram för miljömålen som Länsstyrelsen i Dalarnas län tagit fram. Yttrandet kan hämtas här.